ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Στην New Accounts A.E. είστε σίγουροι ότι οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν εμπρόθεσμα και σωστά, όχι μόνο καλύπτοντας τις απαιτήσεις του φορολογικού ελέγχου, αλλά δίνοντας την σωστή εικόνα της επιχείρησής σας όπου θελήσετε ή χρειαστεί να την δώσετε.

Στην New Accounts A.E. καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη ενημέρωση, γι΄ αυτό και φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε νωρίς για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό.

01
New Accounts-Φυσικά Πρόσωπα
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1, Ε2, Ε9
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
02
New Accounts-Επαγγελματίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε3
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΩΝ ΦΟΡΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΥΦ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ
03
New Accounts-Εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
 • ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!

Διαθέτοντας στιβαρές λογιστικές διαδικασίες, κάθε επιχείρηση μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως βάση για συνεχή βελτίωση των εργασιών της. Βασικό χαρακτηριστικό ενός λογιστηρίου είναι ότι έστω και ακροθιγώς, έρχεται σε επαφή με όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Με εμάς ως υπεύθυνους λογιστικών διαδικασιών, η επιχείρηση θα κερδίζει προστιθέμενη αξία βάσει της εμπειρίας μας την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε:

 • Να αναζητήσει βέλτιστους τρόπους χρηματοδότησης, είτε μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών (ΕΚΕΣ) που χορηγούν ομολογιακά δάνεια
 • Να έχει ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα που ισχύουν από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
 • Να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης το οποίο θα βοηθά στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, στην διοικητική πληροφόρηση αλλά και στην ενημέρωση λογιστικών βιβλίων
 • Να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε τύπο φορολογικού ελέγχου ή ελέγχου ΕΦΚΑ
 • Να ζητά οικονομικές αναλύσεις στο βάθος και την έκταση που τις χρειάζεται (business plan, cash flow report, εύρεση νεκρού σημείου, αποτίμηση εταιρείας ή κλάδου)
 • Να μπορέσει να οργανώσει την διεθνή της δραστηριότητα με τον βέλτιστο τρόπο.