ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Στην New Accounts A.E. είστε σίγουροι ότι οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν εμπρόθεσμα και σωστά, όχι μόνο καλύπτοντας τις απαιτήσεις του φορολογικού ελέγχου, αλλά δίνοντας την σωστή εικόνα της επιχείρησής σας όπου θελήσετε ή χρειαστεί να την δώσετε.

Στην New Accounts A.E. καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη ενημέρωση, γι΄ αυτό και φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε νωρίς για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό.

01
New Accounts-Φυσικά Πρόσωπα
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9
 • Δηλώσεις Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
 • Υποβολή Μισθωτηρίων
 • Δηλώσεις για Επίδομα Τέκνων και Κοινωνικά Επιδόματα
 • Δηλώσεις ακατάσχετου Λογαριασμού
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες
02
New Accounts-Επαγγελματίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 • Δηλώσεις Εισοδήματος Ε3
 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Παρακρατούμεων Φόρων
 • Δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού
 • Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων – ΜΥΦ
 • Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ
03
New Accounts-Εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
 • Τέλη Χαρτοσήμου
 • Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!

Διαθέτοντας στιβαρές λογιστικές διαδικασίες, κάθε επιχείρηση μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως βάση για συνεχή βελτίωση των εργασιών της. Βασικό χαρακτηριστικό ενός λογιστηρίου είναι ότι έστω και ακροθιγώς, έρχεται σε επαφή με όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Με εμάς ως υπεύθυνους λογιστικών διαδικασιών, η επιχείρηση θα κερδίζει προστιθέμενη αξία βάσει της εμπειρίας μας την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε:

 • Να αναζητήσει βέλτιστους τρόπους χρηματοδότησης, είτε μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων είτε μέσω εξειδικευμένων εταιρειών (ΕΚΕΣ) που χορηγούν ομολογιακά δάνεια
 • Να έχει ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα που ισχύουν από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
 • Να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης το οποίο θα βοηθά στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, στην διοικητική πληροφόρηση αλλά και στην ενημέρωση λογιστικών βιβλίων
 • Να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε τύπο φορολογικού ελέγχου ή ελέγχου ΕΦΚΑ
 • Να ζητά οικονομικές αναλύσεις στο βάθος και την έκταση που τις χρειάζεται (business plan, cash flow report, εύρεση νεκρού σημείου, αποτίμηση εταιρείας ή κλάδου)
 • Να μπορέσει να οργανώσει την διεθνή της δραστηριότητα με τον βέλτιστο τρόπο.