29.11.23
ΑΡΘΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όσες επιχειρήσεις τιμολογούν σε δημόσιους φορείς θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πάροχο τιμολόγησης. Θεωρήστε τον πάροχο τιμολόγησης ως ένα είδος θεώρησης μέσω φορολογικού μηχανισμού, αν και στην πράξη κάνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Ωστόσο είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός που αναπτύσσεται με την έκδοση κάθε τιμολογίου, δεν σημαίνει ότι εκδίδει το τιμολόγιο κάποιος τρίτος.

Η τιμολόγηση μέσω παρόχου για συμβάσεις με το δημόσιο καθίσταται υποχρεωτική προοδευτικά ως εξής:

α. Για συμβάσεις που συνάπτονται από τον Οκτώβριο του 2023 και μετά και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ, η τιμολόγηση μέσω παρόχου είναι ήδη υποχρεωτική

β. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024,

γ. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024,

δ. για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται από την 1η.1.2025.

Για τον πάροχο τιμολόγησης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία που σας υποστηρίζει το πρόγραμμα με το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση προϋποθέτει να εκδίδονται τιμολόγια μέσω ERP.

Για συμβάσεις με το δημόσιο μικρής αξίας μέχρι και 2.500 ευρώ, η τιμολόγηση μέσω παρόχου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο όποιος βάλει πάροχο τιμολόγησης επειδή υποχρεούται βάσει σύμβασης με το δημόσιο, θα πρέπει όλα τα τιμολόγια να εκδίδονται μέσω παρόχου,  ακόμα και αν αφορούν ιδιώτες.  

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει υποχρεωτική το 2028 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει νωρίτερα. Το 2024 είναι υποχρεωτική μόνο για τιμολόγια προς το δημόσιο, βάσει των ανωτέρω