14.01.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Παραθέτουμε το Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όπως δημοσιεύθηκε σήμερα:

 

Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, για τον Ιανουάριο 2022

 

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού τον μήνα Ιανουάριο.

 

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

 

  1. 1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.

 

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):

–  Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ

–  Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

 

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):

 

–  Τέχνες του θεάματος και θέατρα

–  Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων

–  Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων

–  Παιδότοποι.

 

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):

 

–  Εστίαση

–  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

–  Ξενοδοχεία

–  Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων

–  Κινηματογράφοι

–  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

–  Γυμναστήρια

–  Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες

–  Σχολές χορού

–  Φυσική ευεξία

–  Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα

–  Καζίνο.

 

– Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

 

  1. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

–  Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

–  Οργάνωση εκδηλώσεων

–  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

–  Σχολές χορού

–  Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

 

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.

Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.

 

– Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.

 

  1. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή

 

–  Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

–  Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

 

– Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται ήδη αναστολή εργασίας από 1/1/2022 σε ποσοστό 100%

 

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.

 

ΚΑΔ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56101103           Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική

56101106           Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

56300000           Δραστηριότητες παροχής ποτών

56301000           Υπηρεσίες παροχής ποτών

56301001           Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

56301004           Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

56301009           Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56301010           Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο

56301011           Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ

56301012           Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ

56301013           Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

90011001           Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας

90011002           Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων

90011004           Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης

90011007           Υπηρεσίες τραγουδιστή

90011008           Υπηρεσίες χορευτή

90011012           Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας

90011013           Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος

90011014           Υπηρεσίες χορωδίας

90021904           Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.) 

90021910           Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

90031104           Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90031107           Υπηρεσίες μουσουργού

90031117           Υπηρεσίες χορογράφου

90031118           Υπηρεσίες χορωδού

90041009           Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

90041011           Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

90041012           Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

93291903           Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

93291904           Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

93292101           Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 100%

 

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.

 

ΚΑΔ      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

56101906           Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

77291101           Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

77291300           Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

90010000           Τέχνες του θεάματος

90011000           Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος

90011003           Υπηρεσίες ηθοποιού

90011005           Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου

90011006           Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή

90011009           Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος

90011010           Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου

90011011           Υπηρεσίες θιάσου τσίρκου

90011015           Υπηρεσίες μπαλέτου

90011016           Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας

90020000           Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90021000           Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών

90021100           Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90021101           Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά

90021105           Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου

90021106           Υπηρεσίες σκηνοθέτη

90021107           Υπηρεσίες θεατρώνη

90021108           Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90021200           Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90021201           Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων

90021900           Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος

90021905           Υπηρεσίες ηχοληψίας

90021906           Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου

90021907           Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή

90021908           Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής

90021909           Υπηρεσίες σκηνογράφου

90040000           Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

90041000           Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων

90041008           Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους

90041010           Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

93290000           Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93291000           Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93291103           Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93291900           Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93291901           Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93291902           Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93291905           Υπηρεσίες παιδότοπου

93291906           Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.)

93291909           Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής

93292000           Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

93292100           Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων «ήχος και φως»

93292102           Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)

93292103           Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

93292104           Υπηρεσίες θεάματος ροντέο

93292200           Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη

93292900           Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 25%

 

Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 25% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021 και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

 

ΚΑΔ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5510      Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520      Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530      Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55901300           Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55901900           Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5610      Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

5621      Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5629      Άλλες υπηρεσίες εστίασης

56301002           Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

56301003           Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο

56301005           Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

56301006           Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

56301007           Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια

56301008           Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café)

56301014           Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

59131102           Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

5914      Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61901007           Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

77291203           Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις

77391903           Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

7911      Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912      Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

7990      Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

8230      Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

8551      Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

8552      Πολιτιστική εκπαίδευση

86901302           Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

9104      Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92001101           Υπηρεσίες καζίνο

9311      Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

9312      Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

9313      Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319      Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

9321      Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93291106           Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

94991600           Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

9604      Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)