28.02.24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το προσωπικό που εργάζεται σε βιομηχανίες και καταστήματα λιανικής, θα πρέπει να έχει ψηφιακή κάρτα εργασίας.  

Οι προθεσμίες ξεκινούν από 1η Απριλίου για τις βιομηχανίες και από 2 Μαϊου για τα καταστήματα λιανικής. 

Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά και θα είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app και σε μορφή ημερολογίου.  

Πρακτική Εφαρμογή 

Η κάρτα μπορεί να είναι: 

  1.  Σε φυσική μορφή π.χ. απλό χαρτί πλαστικοποιημένο που θα έχει QR code 
  1. Κάρτες που χρησιμοποιούν σήμερα πολλές επιχειρήσεις για την καταγραφή των ωρών εργασίας 
  1.  Ψηφιακή εφαρμογή (application) στο κινητό τηλέφωνο του εργαζόμενου που θα παράγει έναν κωδικό QR code τον οποίο θα «σκανάρει» η αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή της επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να σκανάρουν τις κάρτες μέσω εφαρμογής σε tablet ή κινητό.  Πρόκειται ακριβώς για την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών νόσησης, εμβολιασμού κλπ.  

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα ανεξάρτητης ωρομέτρησης θα διαβιβάζουν μαζικά στο ΕΡΓΑΝΗ II τις πληροφορίες έναρξης – λήξης για κάθε εργαζόμενο. Για τις υπόλοιπες η πληροφορία θα διαβιβάζεται αυτόματα μέσω του application. 

Κατά την προσέλευση / αποχώρηση στην εργασία ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα δηλώνοντας ότι αφορά έναρξη  ή  λήξη του ωραρίου. Ο προγραμματισμός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγματικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II και θα είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr). 

Ο εργοδότης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του λειτουργικό σύστημα το οποίο θα σκανάρει το qr code του εργαζομένου (κινητό, tablet, scanner). Μπορεί να απευθυνθεί σε Εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους εργαλεία ή μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή myErgani mobile app που παρέχεται δωρεάν. 

Να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή myErgani mobile app ,παρουσιάζει δυσλειτουργίες και δεν είναι αξιόπιστη με βάσει τις αξιολογήσεις των χρηστών. 

Για το λόγο αυτό θα σας φέρουμε σε επαφή με την Epsilon για να διαχειρίζεστε το Epsilon Smart Ergani που θα συνδέεται απευθείας με το γραφείο μας 

 

Αναγγελία Ωραρίου 

 

Με την χρήση της ψηφιακής κάρτας, κάθε εργοδότης έχει να επιλέξει αν θέλει να ακολουθήσει το προαναγγελτικό ή απολογιστικό σύστημα δήλωσης ωραρίου.  

 

Το απολογιστικό σύστημα είναι πολύ πιο ευέλικτο, γιατί ουσιαστικά το ωράριο καθορίζεται αποκλειστικά από το κτύπημα της κάρτας. Ωστόσο αν βρεθεί εργαζόμενος να εργάζεται χωρίς να έχει κτυπήσει κάρτα, το πρόστιμο θα είναι 10.500 ανά εργαζόμενο. 

 

Το προαναγγελτικό σύστημα δήλωσης ωραρίου, έχει όλη αυτή τη γραφειοκρατία που έχουμε συνηθίσει. Ωστόσο σε περίπτωση που ένας έλεγχος δει ότι υπάρχει εργαζόμενος που δεν έχει χτυπήσει κάρτα αλλά είναι εντός ωραρίου, οι συνέπειες θα είναι πολύ ελαφρύτερες , πρόστιμο 3.000 € ανά εργαζόμενο. Ωστόσο υπάρχει ζήτημα με την προσέλευση του εργαζόμενου, καθώς δεν προβλέπεται να κτυπά κάρτα πριν την δηλωμένη ανάληψη εργασίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του απολογιστικού συστήματος, αναμένεται να δοθεί από τον Μάρτιο και να αφορά τον Απρίλιο. Ακόμα δεν το έχουμε δει στην πράξη 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 

  1. Το σκανάρισμα του qr code θα πρέπει να γίνεται από την ώρα έναρξης και μετά. Ο εργαζόμενος δεν πρέπει να κτυπά την κάρτα πριν την έναρξη του ωραρίου. Το υπουργείο εργασίας μιλά για όριο ανοχής 10 ή 15 λεπτών, αλλά αυτές είναι προφορικές και ανεπίσημες οδηγίες. Αυτό ασφαλώς αφορά το προαναγγελτικό σύστημα δήλωσης ωραρίου και μόνο

2.Ο έλεγχος δεν εξετάζει αν το ωράριο που έχει χτυπηθεί μέσω της ψηφιακής εφαρμογής είναι μικρότερο του δηλωμένου, φτάνει να υπάρχει χτύπημα. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσήλθαν στην εργασία μια ώρα μετά ή έφυγαν μια ώρα νωρίτερα. Το πρόβλημα είναι στις παραπάνω ώρες εφόσον δεν έχουν δηλωθεί, εφόσον αφορούν προσέλευση νωρίτερα από το δηλωμένο ωράριο. Σε περίπτωση επέκτασης του ωραρίου μετά την λήξη δεν υπάρχει πρόβλημα από την στιγμή που θα αυτές οι ώρες θα υπολογιστούν στην μισθοδοσία και είναι μέσα στα πλαίσια νόμιμης απασχόλησης (π.χ. να μεσολαβεί 11ώρο υποχρεωτικής ανάπαυσης ανάμεσα στις ημέρες εργασίας κλπ) 

3.Το χτύπημα της κάρτας γίνεται μόνο για τη φυσική παρουσία. Δεν θεωρείται παράβαση εφόσον δεν υπάρχει φυσική παρουσία . Οπότε είτε οι εργαζόμενοι εργάζονται με τηλεργασία, είτε σε συνεργάτη (εκτός εγκατάστασης) , δεν υπάρχει υποχρέωση σκαναρίσματος . 

4.Σε περίπτωση που κατά την είσοδο  ξεχαστεί να χτυπηθεί η κάρτα , την χτυπάτε μόλις το αντιληφθείτε. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο σε περίπτωση επιλογής απολογιστικού συστήματος, διαφορετικά το πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου θα είναι το ίδιο της ανασφάλιστης εργασίας. 

5.Σε περίπτωση που ξεχαστεί να χτυπηθεί η κάρτα εξόδου, δεν την χτυπάτε , αλλιώς θα θεωρηθεί ότι είναι υπερωρία, και δηλώνεται από εμάς μετά τη συναίνεση του εργαζομένου . 

8.Σε περίπτωση μη λειτουργίας της εφαρμογής ή αδυναμίας πρόσβασης στο internet, μπορεί να δηλωθεί έπειτα από σχετική ενημέρωση προς εμάς μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ . Θα πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα η Επιθεώρηση Εργασίας για την ύπαρξη γεγονότος ανωτέρας βίας που εμποδίζει τη διαβίβαση δεδομένων. Ομοίως θα πρέπει να ενημερωθεί κατά τη λήξη του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

8.Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί η κάρτα και δεν υπάρχει αντίγραφό της τότε δηλώνεται από εμάς στο σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ 

Καλό είναι να υπάρχουν αντίγραφα qr code των εργαζομένων ώστε να αποφεύγονται τέτοιο είδους παραλήψεις. Υπάρχει περίπτωση η συνεχής παράλειψη να ενεργοποιήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό. 

9.Σε περίπτωση απασχόλησης ενός εργαζομένου σε περισσότερα από ένα υποκαταστήματα μέσα στην ίδια ημέρα εργασίας, απαιτείται μια σάρωση εισόδου και μια σάρωση εξόδου, ακόμα και αν πραγματοποιούνται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις.  

 

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 

 

1.Σε περίπτωση που δεν έχει χτυπηθεί η κάρτα εργασίας και ο εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00 ευρώ (όταν έχει επιλεχθεί ο απολογιστικός τρόπος δήλωσης ωραρίου) 

2 .Σε περίπτωση που έχει χτυπηθεί η κάρτα εργασίας ως λήξη, και ο εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00 ευρώ 

3.Σε περίπτωση που έχει απόκλιση το δηλωμένο ωράριο με το ψηφιακό το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000€.