14.03.24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Από τις 12 Μαρτίου 2024 και μέχρι την 31η Μαρτίου 2024  μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. 

 

Ποσοστό επιδότησης: 45% έως 60%

 

Επιδοτούμενος προϋπολογισμός:

  • Έως 500.000 € για τον κλάδο του Τουρισμού.
  • Έως 250.000 € για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα απαιτεί:

Να έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του/ων κτηρίου/ων, που περιλαμβάνονται στο ΕΣ, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτηριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013 και να προκύπτουν συγκεκριμένα οφέλη που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

 

Ενδεικτικά επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

  • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακού κελύφους,
  • Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία),
  • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού,
  • Αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής,
  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως π.χ. αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας, ψύκτες,
  • Συστήματα αερισμού χώρων, όπως π.χ. αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας,
  • Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων,
  • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο (Building Energy Management System),

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε  για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ