04.03.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ανακοινώθηκε ότι οι αναστολές που έχουν ξεκινήσει από 1/3 μέχρι και 8/3 μπορούν να δηλωθούν μέχρι τις 8/3 στις 16.00. Αν η δήλωση γίνει στις 8/3 στις 16.01 τότε η αναστολή ξεκινά από 9/3.

Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί αναστολή αλλά προκύπτουν επείγουσες ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης της αναστολής.

Τέλος, επειδή έχουμε δεχτεί πολλά ερωτήματα, διευκρινίζουμε ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε αναστολή, χωρίς να εξετάζεται τυχόν αύξηση τζίρου την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι κριτήρια

  • Έχουν έναρξη μετά την 1/1/2018
  • Δεν ήταν σε καθεστώς ΦΠΑ σε όλο το διάστημα από 1/4/2019 μέχρι 31/12/2020
  • Έχουν ανοίξει νέο υποκατάστημα από 1/4/2019 μέχρι και 31/12/2020

Με άλλα λόγια, πληττόμενες επιχειρήσεις δεν μπορούν να θέσουν συμβάσεις σε αναστολή για τον μήνα σε περίπτωση που την περίοδο από 1/4/2020 μέχρι 31/12/2020 έχουν αύξηση τζίρου σε σχέση με το διάστημα από 1/4/2019 μέχρι 31/12/2019 και ταυτόχρονα ισχύουν αθροιστικά και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις

  • Έχουν έναρξη πριν από την1/1/2018
  • Ήταν σε καθεστώς ΦΠΑ όλο το διάστημα από 1/4/2019 μέχρι 31/12/2020
  • Δεν έχουν ανοίξει νέο υποκατάστημα από 1/4/2019 μέχρι 31/12/2020

Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε η επιχείρηση μπορεί να θέσει το προσωπικό σε αναστολή χωρίς πρόβλημα.

Όταν υπάρξει νέα αλλαγή θα έχετε νέα ενημέρωση.