23.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Προσπαθήσαμε να αποδελτιώσουμε τα μέτρα με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε πολλά περιμένουμε ακόμα διευκρινίσεις. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν όλες οι υπηρεσίες ορίζουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τους ΚΑΔ που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον δεν μπαίνουμε στις λεπτομέρειες υλοποίησης ορισμένων από τα μέτρα, καθώς δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι σχετικές πλατφόρμες.

Χωρίσαμε τα μέτρα σε τρεις κατηγορίες. Αυτά που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, ακόμα και τις μη πληττόμενες, αυτά που αφορούν τις πληττόμενες επιχειρήσεις και αυτά που αφορούν τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

Επειδή οι ως άνω κατηγορίες είναι δυναμικές και αλλάζουν καθημερινά, θεωρούμε σωστό να διαβάσετε τι ισχύει για όλες τις κατηγορίες, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκετε σήμερα.

 

Μέτρα για επιχειρήσεις που δεν έχουν κύριο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα με τα πληττόμενα.

 

 1. Ορισμός προσωπικού ασφαλείας με τους εξής όρους:
  • Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να απασχολείται τουλάχιστον δύο εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομένα
  • Στο προσωπικό ασφαλείας εντάσσεται τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων της επιχείρησης
  • Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει ίδιο αριθμό εργαζομένων
 2. Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
 3. Αναμένονται μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών. Αναμένουμε την σχετική εγκύκλιο. Με όσα λέγονται μέχρι τώρα πιθανολογούμε ότι:
  • Αφορούν όλους όσους ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, άρα και μέλη Ο.Ε. και Ε.Ε. και διαχειριστές ΙΚΕ
  • Πιθανόν η ενίσχυση να είναι τα 800 ευρώ που θα δοθούν και στους εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης
  • Θα υπάρξει αναστολή υποχρέωσης ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμισμένων οφειλών
 4. Λειτουργία Εισπρακτικών εταιρειών – τραπεζικές οφειλές (οι ρυθμίσεις αυτές παραμένουν ακόμα απλές εξαγγελίες)
  • Αναστέλλεται για τρεις μήνες – κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον δανειολήπτη – η καταβολή των δόσεων απ’ όλους όσοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, δικαιούνται του επιδόματος των 800 ευρώ.Μετά τη χορήγηση της τρίμηνης αναστολής, δεν δικαιολογείται άλλο τηλεφώνημα.
  • Προτείνονται εξατομικευμένες λύσεις σε δανειολήπτες που τεκμηριωμένα δοκιμάζονται από την αιφνίδια μεταβολή στην οικονομική δραστηριότητα, βασισμένες στο οικονομικό προφίλ του καθένα, ιδιώτη ή επιχείρησης, και προσφέρεται η δυνατότητα μείωσης ή αναστολής καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες.
  • Αναστέλλεται για συγκεκριμένο διάστημα κάθε επικοινωνία με δανειολήπτες που επικαλούνται αποδεδειγμένο σοβαρό και πραγματικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

 

Μέτρα για επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα με τα πληττόμενα.

 

 1. Παρατείνονται για την 31/08 οι πληρωμές στη Δ.Ο.Υ. που έληγαν ή θα λήξουν από 11/03 μέχρι 30/04. Επίσης μέχρι 31/08 μπορούν να εξοφλούνται οι δόσεις ρυθμίσεων στις εφορίες.
 2. Αν κατά την 11/03 υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές μπορούν να πληρωθούν μέχρι 31/08 χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από 11/03 μέχρι 31/08
 3. Προϋπόθεση για να ισχύουν τα 1 κ 2 να μην προβούν σε απολύσεις ούτε κατά την διάρκεια αναστολής σύμβασης εργαζομένων, ούτε και για χρονικό διάστημα ίσο με την αναστολή σύμβασης μετά την λήξη τους. (Π.χ. αν η αναστολή σύμβασης διήρκησε ένα μήνα, για έναν μήνα μετά την αναστολή να μην προβούν σε απολύσεις)
 4. Αναστολή πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται (Σημ. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το Υπουργείο Εργασίας ορίζει τις επιχειρήσεις που πλήττονται με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών)
  • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.
  • Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.
 5. Οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα με τα πληττόμενα μπορούν να κάνουν χρήση της αναστολής συμβάσεων για τους εργαζόμενους με τους εξής όρους:
  • Η αναστολή θα διαρκέσει μέχρι ένα μήνα, εκτός αν εκδοθεί απόφαση που μπορεί να την παρατείνει λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης της πανδημίας
  • Κατά την διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις
  • Μετά τη λήξη της αναστολής θα πρέπει να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού για χρονικό διάστημα ίσο με αυτόν της αναστολής
  • Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού
  • Κατά την διάρκεια της αναστολής υποβάλλεται ΑΠΔ από τον εργοδότη, αλλά οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το κράτος
 6. Οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει αναστολή των χρεολυσίων μέχρι τον Σεπτέμβριο για τις συνεπείς εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία. (Επίσης δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν οι τράπεζας διακρίνουν τις πληγείσες επιχειρήσεις με βάση την λίστα των κύριων ΚΑΔ που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών)
  • οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019.  Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.
  • Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.

Μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή

 1. Μείωση ενοικίου κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
  • Το χαρτόσημο πληρώνεται στο 60% που καταβάλλεται
  • Αφορά και ενοίκιο πρώτης κατοικίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και η σύμβασή τους είναι σε αναστολή
 2. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και λειτουργούν στα όρια του δήμου Αθηναίων, ο δήμος Αθηναίων αποφάσισε τις παρακάτω ελαφρύνσεις
  • Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων)
  • Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
  • Απαλλαγή  καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων (5%)
  • Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0.5%)