19.02.24
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Υπολογισμός των τελών και τρόπος υποβολής 

 

Αναφορικά με την είσπραξη δεν έχει διευκρινιστεί από την φορολογική αρχή, αν σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ανάλυση στην πλατφόρμα κράτησης, τα νέα τέλη θα πρέπει να προστίθενται ή να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται.  

Στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται (θεωρούμε ότι είναι η πιο λογική και επικρατούσα ερμηνεία) τότε ο χειρισμός που κάνουμε είναι ο εξής: 

Στο συνολικό ποσό (π.χ. 500 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις), πρώτα αφαιρούμε το τέλος ανθεκτικότητας, δηλαδή 500 – 1,5*5 = 492,5. 

Στο ποσό που απομένει, για να βρούμε το τέλος παρεπιδημούντων, κάνουμε το εξής: 

Αν η κράτηση επιβαρύνεται με ΦΠΑ, κάνουμε πρώτα αποφορολόγηση για σκοπούς ΦΠΑ, αποφορολογούμε τον ΦΠΑ ως εξής: 492,50/1,13 = 435,84 

Στη συνέχεια αποφορολογούμε από πλευράς τέλος παρεπιδημούντων και βρίσκουμε το τέλος, ως εξής: (435,84/1,005)*0,005= 433,67 * 0,005 = 2,17  

Σε περίπτωση που η κράτηση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ξεκινάμε απ’ ευθείας με την αποφορολόγηση για σκοπούς τέλους παρεπιδημούντων ως εξής: 

(492,50/1,005)*0,005 = 490,05 * 0,005 = 2,45.  

Σχετικά τώρα με την απόδοση των φόρων ισχύουν τα εξής: 

Για το τέλος παρεπιδημούντων 

  • Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά τρίμηνο, εκτός από εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) όπου υποβάλλεται ανά μήνα, όπως ο ΦΠΑ 
  • Η υποβολή γίνεται στην εφαρμογή myAADE / Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Τέλη & ειδικοί φόροι / Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

 

Για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 

 

  • Το τέλος αποδίδεται μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από την αναχώρηση του επισκέπτη (ημέρα που εκδίδεται το ειδικό τέλος) 
  • Μέχρι την υποστήριξη της ψηφιακής υποβολής, η δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση υποβάλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr). 

Αρχική  >  Διαδικασίες για Αιτήματα  >  Φορολογικές Διαδικασίες  >  Ειδικές Φορολογίες > Δήλωση τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση – αρχική δήλωση. Εκεί υποβάλλουμε συμπληρωμένο χειρόγραφα το έντυπο δήλωσης.