06.06.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πριν τιμολογήσετε πελάτη εντός Ε.Ε. χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο VIES, με άλλα λόγια ότι έχει ενεργό VAT-Nr για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώνετε από το παρακάτω λινκ της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Ε.  VIES (europa.eu)

Δεν αρκεί μόνο να δείτε και να βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος και τα στοιχεία που έχετε είναι σωστά. Θα πρέπει να κρατήσετε και αντίγραφο της αναζήτησής σας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. έχουν κλείσει και τη στιγμή που διενεργείται ο έλεγχος εμφανίζονται ανενεργές, ενώ τη στιγμή της τιμολόγησης ήταν πράγματι ενεργές.

Τέλος, μην ξεχνάτε να βάζετε την απαλλαγή ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδετε, που είναι:

«Reverse Charge» ή «χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 14 του Ν. 2859/2000» για την παροχή υπηρεσιών

«χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 28 του Ν.2859/2000» για πωλήσεις αγαθών.