15.02.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Από την Τετάρτη 17/02/2021 οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μετακινούνται με τις νέες βεβαιώσεις κυκλοφορίας, είτε από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, είτε εκτυπωμένα από το λινκ https://forma.gov.gr/ . Στις νέες βεβαιώσεις θα πρέπει να σημειώνεται η κατοικία του εργαζόμενου καθώς και διάρκεια ισχύος 14 ημερών.

 

Σε περίπτωση που έχουμε εκ περιτροπής τηλεργασία, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει μαζί του την δήλωση τηλεργασίας.

 

Σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί του και απόσπασμα των βαρδιών που έχουν δηλωθεί.

 

Οι βεβαιώσεις κυκλοφορίας περιλαμβάνουν πλέον και εργαζόμενους με εργόσημο, αναμένουμε σήμερα το έντυπο.

 

Προσοχή, για την μετακίνηση Επιτηδευματιών απαιτείται να φέρουν εκτυπωμένη και την εικόνα της επιχείρησής τους από το taxis. Όσοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής κάρτας, δεν έχουν αυτήν την υποχρέωση, αρκεί η επίδειξη της κάρτας.

 

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τα έντυπα σε μορφή word και σε μορφή PDF

 

Από τη στιγμή που η επιχείρηση εκδώσει τις βεβαιώσεις άδειας μετακίνησης εργαζομένου μέσω Εργάνη, ο εργαζόμενος μπορεί να την αντλήσει μπαίνοντας στο https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet. Από εκεί ο εργαζόμενος μπορεί να βλέπει ό,τι έχει δηλώσει η επιχείρηση σε σχέση με το καθεστώς εργασίας του (ωράριο, αναστολή κλπ), ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να δει το καθεστώς τηλεργασίας.