10.02.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 75 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εκδόθηκε μόλις η σχετική εγκύκλιος. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να την μελετήσουμε ώστε να σας δώσουμε συνοπτικά τα κύρια σημεία, ούτε γνωρίζουμε τις ειδικές διαδικασίες που τηρεί κάθε τράπεζα. Ωστόσο επειδή έχει περάσει ήδη μεγάλο διάστημα από τις 25/01 που ξεκινά η παράταση, σας παραθέτουμε την εγκύκλιο σε περίπτωση που την χρειαστείτε.