11.02.21
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με το νέο σκληρό Lockdown που ισχύει από σήμερα, εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας. Ισχύουν όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, για την δήλωση της τηλεργασίας τουλάχιστον στο 50% των εργαζόμενων που έχουν αυτή τη δυνατότητα σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Επίσης ισχύει η ευελιξία προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, εντός διώρου από το δηλωθέν ωράριο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του ωραρίου.

Αλλαγές υπάρχουν στον τρόπο χορήγησης βεβαίωσης μετακίνησης και συγκεκριμένα:

  1. Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους (είτε από το ΕΡΓΑΝΗ είτε από το forma.gov.gr)
  2. Όσοι είναι αυτοπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α’» που εκδίδεται από το forma.gov.gr θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού.

 

Επισημαίνεται ότι

α) οι δηλώσεις που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ευελιξία προσέλευσης και αποχώρησης χωρίς να δηλώνεται τροποποίηση του ωραρίου, θα ζητηθούν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας

β) Οι άδειες μετακίνησης που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων παύουν να ισχύουν.

 

Τέλος, δεν έχει ακόμα προβλεφθεί κάτι για εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μετά τις 4 Νοεμβρίου σε επιχειρήσεις που κλείνουν τη δραστηριότητά τους με απόφαση δημόσιας αρχής. Πρακτικά οι εργαζόμενοι αυτοί μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής, χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ελπίζουμε το Υπουργείο να λύσει άμεσα το πρόβλημα που προκύπτει.