14.12.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου τα δίκυκλα οχήματα που χρησιμοποιεί το προσωπικό τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόφαση αναφέρεται σε δίκυκλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για διανομή προϊόντων και αντικειμένων, χωρίς να διευκρινίζει ειδικότερα τι εννοεί. Από τις 20/12 και μετά θα πρέπει να δηλώνεται το δίκυκλο πριν ξεκινήσει η διανομή ενώ όταν σταματά η χρήση του δικύκλου, θα πρέπει να δηλωθεί η παύση σε διάστημα τριών ημερών. Το όχημα δεν είναι απαραίτητο να είναι εταιρικό, μπορεί να δηλωθεί το όχημα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος. Αν και η πλατφόρμα δεν έχει ακόμα ανοίξει, χρειαζόμαστε τα στοιχεί το συντομότερο δυνατό ώστε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις δηλώσεις εμπρόθεσμα.