13.11.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων υγειονομικoύ χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κάθε οργανισμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υποχρεούται από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση, που να τεκμηριώνει τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας) με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Σας παραθέτουμε το πρότυπο της έκθεσης που πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Η έκθεση θα υποδεικνύεται σε περιπτώσεις επιτόπιου ελέγχου από τα κλιμάκια του Σ.Ε.Π.Ε..

Προς το παρόν δεν έχουν δημοσίευση περισσότερες διευκρινήσεις.

 

Ακολουθούν σχετικοί σύνδεσμοι.