19.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των Ασφαλιστικών Εισφορών του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που επιλέχθηκαν. Η πληρωμή για τον Ιανουάριο θα πρέπει να γίνει μέχρι και 20/03/2020 ενώ οι εισφορές του Φεβρουαρίου θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι και 31/03/2020 .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί πληρωμής RF έχουν αλλάξει. Εφεξής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον νέο κωδικό

Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να προχωρήσουν σε καταχώρηση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.

Όσοι έχουν ήδη κάνει χρήση του παλιού κωδικού για να κάνουν πληρωμή του Ιανουαρίου του 2020, το ποσό που κατέβαλαν δεν θα συμψηφιστεί με τις εισφορές του Ιανουαρίου αλλά θα μείνει σαν πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα συμψηφιστεί μετά την εκκαθάριση που θα γίνει για το έτος 2019.

Παρακαλώ σημειώστε ότι με το νέο σύστημα πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές κατηγορίες, κάθε εκκαθαριστικό που εκδίδεται είναι οριστικό.

Για τους ασφαλισμένους που δήλωσαν παράλληλα και μισθωτή εργασία τα ειδοποιητήρια θα εκδοθούν στις αρχές του επόμενου μήνα μετά την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΠΔ του Ιανουαρίου του 2020 και τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών τους από μισθωτή εργασία και των εισφορών που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που επέλεξαν.

 

Σημείωση: Η ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ σήμερα 17/03/2020 δεν λειτουργεί, ως εκ τούτου είναι αδύνατον να σταλούν οι ενημερώσεις έγκαιρα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στείλουμε τις ενημερώσεις, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Εν τω μεταξύ αναμένουμε διάγγελμα του Υπουργού Οικονομικών στο οποίο πιθανολογείται ότι θα δοθεί παράταση στις πληρωμές του ΕΦΚΑ.