19.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μονομερής επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας

Επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με υπουργική απόφαση, αλλά έχουν πτώση της δραστηριότητάς τους λόγω της όλης κατάστασης, μπορούν να θέσουν μονομερώς το προσωπικό σε εκ περιτροπής εργασία (παρ. αρθρ. 38 Ν. 1892/1990).

Τα βήματα είναι τα εξής:

  1. Ο εργοδότης ενημερώνει το προσωπικό για την πτώση της δραστηριότητας και καλεί διαβούλευση με το προσωπικό για την αναζήτηση λύσης. Ο εργοδότης στην φάση αυτή μπορεί να δώσει τις δικές του προτάσεις αντιμετώπισης της κατάστασης
  2. Οι εργαζόμενοι κάνουν τις προτάσεις τους.
  3. Ο εργοδότης λαμβάνει την απόφασή του μονομερώς.

Εκ περιτροπής απασχόληση σημαίνει 8ωρη απασχόληση κάποιες μέρες την εβδομάδα. Θα μπορούσε να είναι και μία ημέρα απασχόλησης ανά δύο εβδομάδες. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να αλλάξει την σύμβασή τους σε εκ περιτροπής απασχόληση και η σύμβαση αυτή να αναρτηθεί στο ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες. Οι εργαζόμενοι κάθε ειδικότητας θα πρέπει να εργάζονται τις ίδιες ημέρες ανά εβδομάδα. Π.χ. δεν μπορεί ένας υπάλληλος γραφείου να εργάζεται τρεις ημέρες την εβδομάδα και ένας άλλος υπάλληλος γραφείου μία μέρα την εβδομάδα. Γίνεται όμως π.χ. οι υπάλληλοι γραφείου να εργάζονται 2 ημέρες την εβδομάδα, αλλά οι οδηγοί να εργάζονται 3 ημέρες.

Το καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης μπορεί να ισχύσει μέχρι και 9 μήνες ανά έτος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουμε γράψει στις προηγούμενές μας ενημερώσεις. Έχει ανακοινωθεί ότι αύριο θα αποσαφηνιστούν πολλά από τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Οι ενημερώσεις είναι συνεχείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες και αν η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στερήσει τόσο την επιχείρηση όσο και εργαζόμενους από τυχόν επιδόματα στήριξης που ίσως ανακοινωθούν

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει μετά από υπουργική απόφαση θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσουν, γιατί θα πρέπει να ενημερωθεί η σχετική πλατφόρμα όταν ετοιμαστεί.

 

Παραμένουμε πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να σας ενημερώνουμε.

Παρακαλούμε για οτιδήποτε χρειάζεστε να επικοινωνείτε μαζί μας με Mail, γιατί τα τηλέφωνα είναι συνεχή και δεν μπορούμε πλέον να τα διαχειριστούμε. Επιπλέον μας εμποδίζουν από την οργάνωση της ενημέρωσης. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, την ώρα που αρκετοί από το προσωπικό έχουν ασθενήσει.

 

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας.