17.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Μέχρι την Παρασκευή 13/03 θα πρέπει να γίνει η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για τους επιτηδευματίες. Αν μέχρι τότε δεν έχει γίνει επιλογή κατηγορίας, θεωρείται ότι έχει επιλεγεί η 1η, δηλαδή η φθηνότερη. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες

 

Ασφαλιστική Κατηγορία

Κλάδος Κύριας Σύνταξης

Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης

Υπέρ ΟΑΕΔ

Συνολικό Ποσό

1

155,00 €

55,00 €

10,00 €

220,00 €

2

186,00 €

66,00 €

10,00 €

262,00 €

3

236,00 €

66,00 €

10,00 €

312,00 €

4

297,00 €

66,00 €

10,00 €

373,00 €

5

369,00 €

66,00 €

10,00 €

445,00 €

6

500,00 €

66,00 €

10,00 €

576,00 €

 

Σε περίπτωση Υγειονομικού επαγγέλματος θα συνυπολογίζεται και εισφορά 2 ευρώ επιπλέον.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι οικειοθελής. Τα δεδομένα που πρέπει να γνωρίζετε για να τα πάρετε την απόφασή σας είναι τα ακόλουθα:

 

  • Η επιλογή σας δεσμεύει για έναν χρόνο. Αν μετά την προθεσμία της 13/03 αποφασίσετε να αλλάξετε κατηγορία η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί από 01/01/2021
  • Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ εκπίπτουν από τις δαπάνες ατομικής επιχείρηση ή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. / Ε.Ε.). Οπότε για όσες επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες οι ασφαλιστικές εισφορές είναι φθηνότερες κατά τον συντελεστή φόρου (24% για τις εταιρείες, 9%, 22%, 28%, 36% ή 44% για ατομικές επιχειρήσεις)
  • Σε περίπτωση διαχειριστών ΙΚΕ η ασφαλιστική εισφορά εκπίπτει από την αμοιβή τους οπότε και στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές είναι φθηνότερες κατά τον συντελεστή του φόρου (στην πράξη 22% ή 28%)
  • Στις περιπτώσεις εταίρων ΕΠΕ και μελών Δ.Σ. που κατέχουν ποσοστό άνω του 3% των μετοχών δεν προβλέπεται φορολογική έκπτωση, παρά μόνο αν έχουν παροχή σε είδους ή άλλες αποδοχές ως μισθωτοί.
  • Για να δείτε ένα παράδειγμα αναλογικότητας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και σύνταξης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ εδώ

 

 

Ειδική κατηγορία νέων ασφαλισμένων για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης

 

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά και μέχρι να συμπληρώσουν πενταετία, υπάρχει η κάτωθι ειδική μειωμένη ασφαλιστική εισφορά

 

Ειδική κατηγορία νέων

Κλάδος Κύριας Σύνταξης

Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης

Υπέρ ΟΑΕΔ

Συνολικό Ποσό

Μέχρι 5 έτη

93,00 €

33,00 €

10,00 €

136,00 €

 

 

Στον νόμο δεν διευκρινίζεται αν τη νέα μειωμένη εισφορά την δικαιούται και ο νέος ασφαλισμένος που ασφαλίζεται για πρώτη φορά ως εταίρος ή διαχειριστής εταιρείας. Εντάσσονται όμως σίγουρα και όσοι έχουν ήδη ατομική επιχείρηση για πρώτη φορά και δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία. Π.χ. αν έγινε έναρξη ατομικής επιχείρησης το 2016, το 2020 έχει δικαίωμα να ενταχθεί στην ειδική κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση διακοπής της ατομικής επιχείρησης και επανέναρξής της, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιλογής της ειδικής κατηγορίας. Η ειδική κατηγορία αφορά την πρώτη έναρξη.

 

Περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης

Αν ο επιτηδευματίας είναι ταυτόχρονα και μισθωτός ή παίρνει αμοιβές Δ.Σ. ή διαχειριστή (εκτός από αμοιβές διαχειριστών ΙΚΕ), τότε δεν μπορεί να επιλέξει την πρώτη κατηγορία. Σε όποια άλλη κατηγορία επιλέξει, θα αφαιρούνται οι εισφορές που αποδίδονται από την μισθωτή του εργασία, μέχρι να συμπληρώσουν τα ποσά της 2ης κατηγορίας και ο ασφαλισμένος θα αποδίδει την διαφορά. Οι εισφορές της μισθωτής εργασίας που αφαιρούνται είναι τόσο οι εισφορές του εργαζόμενου όσο και οι εισφορές του εργοδότη. Για την περίπτωση που οι αμοιβές Δ.Σ. ή διαχειριστή δεν αποδίδονται σε τακτική μηνιαία βάση, δεν έχουν δοθεί ακόμα διευκρινίσεις.