17.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

O ΕΦΚΑ, ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέχρι τις 13 Μαρτίου όλοι οι επιτηδευματίες θα πρέπει να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, ώστε να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές βάσει της επιλογής τους αυτής και όχι σύμφωνα με το εισόδημά που είχαν το προηγούμενο έτος. Αν δεν κάνουν επιλογή, θα θεωρηθεί ότι έχουν επιλέξει την 1η κατηγορία, δηλαδή την φθηνότερη. Προσοχή όμως.  Αν ένας επιτηδευματίας δεν έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια, μπορεί να ενταχθεί στην ειδική κατηγορία νέων ασφαλισμένων, όπου οι εισφορές είναι πολύ χαμηλότερες. Για να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να το δηλώσει.

Τι γίνεται όμως με τα «μπλοκάκια», τους επιτηδευματίες δηλαδή που εργάζονται μέχρι και σε δύο εργοδότες και επιλέγουν να ενταχθούν στο καθεστώς εκείνο όπου τις ασφαλιστικές εισφορές τις αποδίδει ο εργοδότης; Σύμφωνα με τον νόμο και την πρόσφατη εκδοθείσα εγκύκλιο, το καθεστώς στα μπλοκάκια παραμένει ως έχει.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τα μπλοκάκια δεν πρέπει να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία. Μάλιστα αν πρόκειται για επιτηδευματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια με ατομική επιχείρηση, μπορούν να μπουν στο καθεστώς της ειδικής κατηγορίας των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

Η ασφαλιστική κατηγορία θα πρέπει να επιλεγεί, καθώς αν σε κάποιον μήνα απασχόλησης οι εισφορές που αποδίδονται από τον εργοδότη υπολείπονται του ποσού της επιλεγμένης κατηγορίας, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αποδώσει την διαφορά.Επαναλαμβάνουμε εδώ ότι η ένταξη στο ειδικό καθεστώς για τα μπλοκάκια στον ΕΦΚΑ, είναι καθαρά εθελοντική από μεριά του εργαζόμενου, αν φυσικά πληροί τα κριτήρια, τα οποία είναι το εξής ένα: να εργάζεται το πολύ σε δύο εργοδότες με συνεχή και όχι ευκαιριακή απασχόληση.

Έχει λόγο ένας επιτηδευματίας να επιλέξει να ενταχθεί στο καθεστώς για τα μπλοκάκια; Η ερώτηση μπορεί να αντιστραφεί. Έχει λόγο ο εργαζόμενος που μέχρι σήμερα εντασσόταν στο καθεστώς για τα μπλοκάκια, να εγκαταλείψει το καθεστώς λόγω των νέων αλλαγών;Βασικότερη παράμετρος για την επιλογή του εργαζόμενου είναι πόσα χρήματα του μένουν σε κάθε περίπτωση για δεδομένο κόστος εργοδότη. Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Έστω μια εταιρεία που για μια θέση συνεργάτη επιλέγει να δαπανά 1.500 ευρώ το μήνα με όλα τα κόστη να συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αυτό. Με βάση το συνολικό κόστος του εργοδότη, ο εργαζόμενος ο οποίος δεν θα μπει στο καθεστώς για τα μπλοκάκια και θα επιλέξει την 1η κατηγορία ασφάλισης, θα έχει ως αμοιβή μετά εισφορών 1.500 – 210 = 1.290.Αν όμως επιλέξει να ενταχθεί στο καθεστώς για τα μπλοκάκια, τότε για να κοστίζει στον εργοδότη του 1.500 ευρώ, η αμοιβή του θα πρέπει να είναι 1.272,48. Τα υπόλοιπα 227,52 είναι εργοδοτική εισφορά. Από τα 1.272,48 ευρώ, ο εργοδότης θα παρακρατήσει το 9,22% για να αποδώσει τις εισφορές του εργαζομένου. Άρα ο εργαζόμενος θα μείνει με 1.155,16.Συνοψίζοντας και στις δύο περιπτώσεις ο εργοδότης δαπάνησε 1.500.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος επέλεξε να μην ενταχθεί στο καθεστώς για τα μπλοκάκια έλαβε μετά εισφορών 1.290. Στην περίπτωση που επέλεξε την ένταξή του στο καθεστώς για τα μπλοκάκια έλαβε 1.155.16, δηλαδή 134,84 λιγότερα. Αν μάλιστα ο εργαζόμενος μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των νέων ασφαλισμένων, το όφελός του θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.Αν λοιπόν εργοδότης και εργαζόμενος μπορούν να συνεννοηθούν και να συμφωνήσουν από κοινού, συμφέρει και τους δύο ο εργαζόμενος να μην ενταχθεί στο καθεστώς για τα μπλοκάκια. Το θέμα όμως δεν είναι τόσο απλό.

Και οι δύο παίρνουν ένα ρίσκο. Το ρίσκο του εργοδότη είναι η περίπτωση που ο εργαζόμενος μετά την σύμβαση που υπογράψει με τον εργοδότη για αμοιβή 1.500 ευρώ το μήνα, ενταχθεί τελικά στο καθεστώς για τα μπλοκάκια. Την απόφαση αυτή ο εργαζόμενος μπορεί να την πάρει μονομερώς. Αν το κάνει αυτό, το κόστος του εργοδότη θα ανέλθει στα 1.768,20. Να σημειώσουμε όμως ότι η επιλογή του εργαζόμενου δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, μπορεί να ενταχθεί στο καθεστώς για τα μπλοκάκια μόνο από το μήνα που το δηλώνει.

Το ρίσκο που παίρνει ο εργαζόμενος είναι μόνο στην περίπτωση που μείνει απλήρωτος από τον εργοδότη του. Αν έχει επιλέξει να μην μπει στο καθεστώς για τα μπλοκάκια, θα πρέπει να αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές, αν έχει μπει στο καθεστώς για τα μπλοκάκια η υποχρέωση απόδοσης των εισφορών, τόσο των εργοδοτικών όσο και του εργαζόμενου είναι το εργοδότη.Αν τώρα εξετάζουμε την περίπτωση που κάποιος ήδη εντάσσεται στο καθεστώς για τα μπλοκάκια, θα πρέπει πριν προχωρήσει στην έξοδό του από το καθεστώς, να συνεννοηθεί με τον εργοδότη του να γίνει και αντίστοιχη αύξηση της συμφωνημένης αμοιβής, διαφορετικά το κέρδος θα είναι εξολοκλήρου στον εργοδότη, για τον οποίο το κόστος θα μειωθεί κατά 17,88%, όσο και η εργοδοτική εισφορά για τα μπλοκάκια.Κλείνοντας θα πρέπει να κάνω μια επισήμανση. Η υπαγωγή ή όχι στο καθεστώς για τα μπλοκάκια από πλευράς ΕΦΚΑ του ελεύθερου επαγγελματία, δεν επηρεάζει σε τίποτα την φορολόγησή του ως μισθωτού από πλευράς φορολογίας εισοδήματος.

Για τον μεν ΕΦΚΑ η υπαγωγή στα μπλοκάκια είναι εθελοντική, για την δε εφορία δεν υπάρχει επιλογή: όποιος πληροί τα κριτήρια φορολογείται ως μισθωτός υποχρεωτικά. Επίσης τα κριτήρια ένταξης είναι διαφορετικά. Στον ΕΦΚΑ το μόνο που απαιτείται είναι απασχόληση σε δύο το πολύ εργοδότες. Για την εφορία θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά τα κάτωθι:

1. Μέχρι τρεις πελάτες/εργοδότες ή αν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις να υπάρχει ένας που να κάνει τουλάχιστον το 75% του τζίρου

2. Να έχει έγγραφη σύμβαση με όλους τους πελάτες/εργοδότες

3. Να έχει έδρα την κατοικία του

4. Το επάγγελμά του να χαρακτηρίζεται ως ελευθέριο επάγγελμα, σύμφωνα με τον παλιό κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν.2238/1994)