02.06.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το πρόγραμμα της λειτουργίας επιχείρησης με προσωπικό ασφαλείας καταργείται στις 15/6 και στη θέση του θα ισχύει το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά εργαζόμενοι που έχουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30/05/2020. Αυτό σημαίνει ότι  δεν μπορούν να ενταχθούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ακόμα και αν μετατραπούν σε πλήρους, ούτε μπορούν να ενταχθούν προσλήψεις που πραγματοποιούνται μετά τις 30/05.

Για τις ημέρες που οι εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν, δεν θα πληρωθούν από τον εργοδότη. Ωστόσο ο εργοδότης θα πληρώσει τις ασφαλιστικές κρατήσεις ακόμα και για τις ημέρες που ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε. Το ίδιο ισχύει και για την αναλογία Δώρου Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας που αντιστοιχεί στις ημέρες απουσίας.

Για τις ημέρες που ο εργαζόμενος δεν θα πληρωθεί από τον εργοδότη, θα αποζημιωθεί για το 60% του ποσού που αναλογεί βάσει τις σύμβασής του. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου, μαζί με την αποζημίωση, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο νόμος δεν ορίζει ότι στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα πρέπει να μπει τουλάχιστον ένα όριο εργαζομένων, ενώ θυμίζουμε ότι στο προσωπικό ασφαλείας έπρεπε να ενταχθεί τουλάχιστον το 50% του προσωπικού

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα πρέπει να έχουν πτώση τζίρου 20% βάσει των παρακάτω

Μήνας ένταξης στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Περίοδος όπου ο τζίρος πρέπει να είναι μειωμένος σε σχέση με την περίοδο αναφοράς
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020
Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαϊου 2020
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου 2020

 


Επιχειρήσεις με ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ.2 Κύκλος εργασιών αναφοράς
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί δύο.
Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαϊου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τρία.
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα.

 

Επιχειρήσεις με ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Μήνας έναρξης στη ρύθμιση Κύκλος εργασιών αναφοράς
Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019 διαιρεμένο δια τρία. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 δια έξι.Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του.
Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο, και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί τα δύο τρίτα. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 δια τέσσερα. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020.
Αύγουστος Σεπτέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο, και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 δια τρία. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα.

 

Επιχειρήσεις εκτός ΦΠΑ

Μήνας ένταξης της ρύθμισης της παρ.2 Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς
Ιούνιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ιούλιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία. Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

 

Αναμένεται εγκύκλιος που θα έχει λεπτομέρειες εφαρμογής.