21.12.23
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ III «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη 10η τροποποίηση του προγράμματος “Ψηφιακές Συναλλαγές”, ανακοινώθηκαν αλλαγές στη χρονική διάρκεια και τα ορόσημα του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Ξεκίνησε ο Γ’ Κύκλος Αιτήσεων Χρηματοδότησης (vouchers)  από́ την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024  για τις ακόλουθες Κατηγορίες:
  • Κατηγορία 1 (Αντικατάσταση EFT/POS, με ανώτατο όριο 2 ανά επιχείρηση),
  • Κατηγορία 3 (Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη),
  • Κατηγορία 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS, έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ).

Καλύπτει δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS.

 

 • Η λήξη του Β’ Κύκλου των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (vouchers)  για τις ακόλουθες Κατηγορίες παρατείνεται έως την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024:
  • Κατηγορία 5 (Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ).

Καλύπτει δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΦΗΜΑΣ) που πληροί τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ.

  • Κατηγορία 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης, έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ).

Καλύπτει δαπάνη αγοράς ΦΗΜ εστιατορίου (ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου, ΦΗΜΑΣ εστιατορίου) που πληρούν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της Α.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ που δεν τις πληρούν.

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.