22.12.23
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομία & Οικονομικών, προχώρησε στην προκήρυξη των 2 νέων Δράσεων μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027»  με στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων νεοσύστατων και υπό ίδρυση τουριστικών & ΜμΕ επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν οι ακόλουθες Δράσεις:

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών   Επιχειρήσεων»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

III. Ψηφιακός Εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

 

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και απευθύνεται σε όλες τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027, με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από την παρούσα Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

III. Ψηφιακός Εξοπλισμός – Λογισμικό και υπηρεσίες Λογισμικού

 

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

 

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 29.02.2024 και ώρα 15:00.

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και για την υποβολή σχετικής αίτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.