19.10.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το Υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει Εγκύκλιο βάσει της οποίας αναγνωρίζονται δύο κατηγορίες εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα

  1. Άτομα Υψηλού Κινδύνου και 2. Άτομα Ενδιάμεσου Κινδύνου. Τη σχετική λίστα μπορείτε να την βρείτε παρακάτω στο τέλος της παρούσας ενημέρωσης.

Επισημαίνουμε ότι στα άτομα υψηλού κινδύνου εντάσσονται και οι εγκυμονούσες, ενώ τα άτομα που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις χαρακτηρισμού «ενδιάμεσου κινδύνου» αναγνωρίζονται αυτομάτως ως άτομα Υψηλού Κινδύνου.

 

 Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση:

α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή

β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου σε μία από τις περιπτώσεις που κατηγοριοποιούν τα άτομα στον Υψηλό ή τον Ενδιάμεσο κίνδυνο.

 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ανήκει είτε στην ομάδα Υψηλού Κινδύνου είτε στην ομάδα Ενδιάμεσου Κινδύνου οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον εργοδότη  και σε εύλογο χρόνο να του προσκομίσει τις ανωτέρω γνωματεύσεις.

Ο εργοδότης με τη σειρά του φροντίζει να παρέχει ο εργαζόμενος τηλεργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, γίνονται οι κατάλληλες διευθετήσεις ώστε ο εργαζόμενος να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό ακόμα και αν αυτό σημαίνει πρόσκαιρη απασχόληση ή απασχόληση σε άλλο πόστο.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή ούτε η τηλεργασία, ούτε η διευθέτηση της εργασίας ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό, τότε ο εργοδότης μπορεί να θέσει σε αναστολή τους εργαζόμενους που εντάσσονται στην ομάδα Υψηλού Κινδύνου και μόνο. Στην αίτηση αυτή ο εργοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν μπορούσε να απασχολήσει τον εργαζόμενου με τηλεργασία, ούτε μπορούσε να γίνει άλλη διευθέτηση της εργασίας του ώστε να μην διατρέχει κίνδυνο. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί τις γνωματεύσεις που πιστοποιούν τον χαρακτηρισμό  του εργαζομένου ως άτομο Υψηλού Κινδύνου για δύο χρόνια

 

Η αναστολή δηλώνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα με αίτηση του εργοδότη την οποία κοινοποιεί στον εργαζόμενο ώστε αυτός με τη σειρά του να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο supportemployees.services.gov.gr

 

 

1.1. Άτομα υψηλού κινδύνου.

1.1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

1.1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

1.1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.

1.1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).

1.1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.

1.1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.

1.1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

 

1.2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

1.2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

1.2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακροαγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.

1.2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).

1.2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντι-ροπούμενη κίρρωση).

1.2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

1.2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.

1.2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1.1 – 1.1.4.

 

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.