17.03.20
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 1. Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή θα κλείσουν με κρατική εντολή
  • Θα υπάρξει πλατφόρμα όπου οι εργοδότες θα δηλώνουν ότι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα.
  • Με το που κάνει την δήλωση η επιχείρηση, κάθε εργαζόμενος θα μπει να δηλώσει ότι δεν εργαζόταν και θα δώσει στοιχεία όπως IBAN κλπ ώστε να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης. Δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στήριξης
  • Από τον μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται: Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 2. Άδεια ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς
  • Για να χορηγήσουν ειδική άδεια οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργα
   να διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.
 3. Αναστολή εργατικών διατάξεων για όσο διαρκεί ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού
  • Δεν ισχύει το ετήσιο όριο υπερωριών. Προσοχή: Εξακολουθεί να ισχύει το ημερήσιο ανώτατο όριο των 3 ωρών.
  • Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, μπορούν να εργάζονται Κυριακές και αργίες
  • Μέχρι και 10/04 δεν υποβάλλονται καταστάσεις τροποποίησης ωραρίου, υπερωριών και υπερεργασιών. Αυτές θα υποβληθούν αναδρομικά μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του επόμ
   ενου μήνα.
 4. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων ασφαλισμένων
  • Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 30.4.2020.
 5. Υποβολή στοιχείων αποθεμάτων υγειονομικού υλικού
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής και όλα τα φαρμακεία πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή, εντός δυο (2) ημερών, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) Χειρουργικές Μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/). Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες ή μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS για τους  μη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ.Κατόπιν της αρχικής συμπλήρωσης των στοιχείων αποθεμάτων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβαίνουν σε επικαιροποίηση αυτών, κάθε τρεις (3) ημέρες, για διάστημα δυο (2) μηνών από την έκδοση της προαναφερόμενης ΠΝΠ.
 1. Άδειες ειδικού σκοπού
  • Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου, ο εργοδότης δεν μπορεί να την αρνηθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, όπου ο εργοδότης μπορεί να την αρνηθεί αιτιολογημένα για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Η πλατφόρμα στο ΕΓΡΓΑΝΗ για την δήλωση αδειών ειδικού σκοπού, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τα στοιχεία της ειδικής άδειας θα σταλούν αναδρομικά.
 2. Εργαζόμενοι με ύποπτα συμπτώματα θα πρέπει να απέχουν από τον χώρο εργασίας τους
  • Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία συμπτωμάτων οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός, στο πλαίσιο τόσο των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας αφενός του ίδιου του εργαζομένου και αφετέρου των λοιπών εργαζομένων, του εργοδότη και ασφαλώς των τρίτων στο χώρο εργασίας, για την αντιμετώπιση μετάδοσης του κορωνοίου, όσο και της υποχρέωσής του για την προστασία του εργαζομένου και των τρίτων για ζητήματα υγείας, σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία . Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός κι αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού.
 3. Εγκυμονούσες εργαζόμενες
  • Για την εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων του ΕΟΔΥ και για τη μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊου, συστήνεται η απομάκρυνση των εγκύων εργαζομένων γυναικών, λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου για τις ίδιες και για το κυοφορούμενο έμβρυο. Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός κι αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού.
 4. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
  • Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ’ οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους. Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός κι αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού
 5. Κλείσιμο καταστημάτων λιανικής από Τετάρτη 18/03

 Κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από την Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη, ανακοινώθηκε ότι τα καταστήματα λιανεμπορίου θα σταματήσουν τη λειτουργία τους από την Τετάρτη 18/03 και για δύο εβδομάδες.

Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, καθώς και όσα συνδέονται με την τροφοδοσία της αγοράς, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, οι τράπεζες.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζεται κανονικά όπως ανέφερε.

 1. Εκδόθηκε έντυπο με Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους – Κατευθυντήριες οδηγίες. Μπορείτε να το δείτε εδώ