01.07.19
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ενημέρωση σχετικά με επαγγελματικούς λογαριασμούς

Όσες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να κατέχουν POS θα πρέπει να δηλώσουν στο taxis τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, δηλαδή τους λογαριασμούς εκείνους στους οποίους εισπράττουν τις πωλήσεις μέσω καρτών ή τους λογαριασμούς στους οποίους οι πελάτες τους καταθέτουν χρήματα, αντί να κάνουν χρήση πιστωτική κάρτας. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους λογαριασμούς σας που επιθυμείτε να χαρακτηριστούν ως επαγγελματικοί.

Εν τω μεταξύ, επεκτάθηκαν τα επαγγέλματα τα οποία υποχρεούνται να βάλουν POS. Τα νέα αυτά επαγγέλματα έχουν προθεσμία μέχρι 11/03/2018 να βάλουν POS. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα νέα επαγγέλματα εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 83942/27-072017 η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα