01.09.22
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Για τις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί το επιστρεπτέο ποσό ισχύουν τα ακόλουθα:

Αν το επιστρεπτέο ποσό βεβαιωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου οποιουδήποτε μήνα, οι πρώτες δόσεις που μετράνε από τον Ιούλιο του 2022 και μετά, καθίστανται πληρωτέες στο τέλος του μήνα.

Αν το επιστρεπτέο ποσό βεβαιωθεί μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο οποιουδήποτε μήνα, οι πρώτες δόσεις που μετράνε από τον Ιούλιο του 2022 και μετά, καθίστανται πληρωτέες στο τέλους του επόμενου μήνα.

Αντίστοιχα ισχύει και η έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, αν η εξόφληση γίνει:

  • εντός του μήνα, στην περίπτωση επιστραφέν ποσό βεβαιωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα
  • μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, στην περίπτωση επιστραφέν ποσό βεβαιωθεί μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα

 

Π.χ. Βεβαιώνεται το επιστρεπτέο ποσό στις 5/10/2022.

  • Μέχρι 31/10 θα πρέπει να πληρωθούν οι δόσεις Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου
  • Μέχρι 31/10 μπορεί να γίνει εφάπαξ εξόφληση όλου του ποσού με έκπτωση 15%

 

Αν το επιστραφέν ποσό βεβαιωθεί στις 17/10/2022

  • Μέχρι 30/11 θα πρέπει να πληρωθούν οι δόσεις Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου
  • Μέχρι 30/11 μπορεί να γίνει εφάπαξ εξόφληση όλου του ποσού με έκπτωση 15%

 

Όταν δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί ποσά, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις αντλούνται αυτεπάγγελτα.

Συγκεκριμένα, δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει επιστρεπτέα από το προσωρινό πλαίσιο στήριξης και το μόνο δικαιολογητικό που ζητείται είναι το πιστοποιητικό φερεγγυότητας. Όσες όμως επιχειρήσεις υπάγονται στα πρωτοδικεία:

  • Αθήνας
  • Πειραιά
  • Θεσσαλονίκης
  • Χαλκίδας

δεν απαιτούνται να προσκομίσουν τίποτα, καθώς η ΑΑΔΕ αντλεί το πιστοποιητικό αυτεπάγγελτα.

Λοιπά δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο από Μεσαίες ή Μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή από επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 8.000.000 ευρώ.

Όπου απαιτούνται δικαιολογητικά, μπορούν να σταλούν μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον λόγο που σε αρκετές επιχειρήσεις δεν έχει βγει ακόμα το επιστραφέν ποσό, ακόμα και όταν δεν απαιτούνταν η προσκόμιση των δικαιολογητικών ή αυτά έχουν προσκομιστεί.

Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει βεβαιωθεί το επιστραφέν ποσό μετά τις 7 Ιουλίου, αλλά όχι για όλες τις επιστρεπτέες.